Důležité informace

Plavební komory

Mapa

České Vrbné České Vrbné - České Budějovice

Důležité informace

Telefon: +420 702 005 307

Pondělí - Sobota: 8:00 - 19:00
Neděle: 8:00 - 17:00

Plavební komora je v provozu od 1.5. do 30.9.
Upřesnění provozní doby: polední přestávka 12:00 - 13:00!

Doplňující informace

Říční kilometr: 233,10
VHF: 14
Správce: Povodí Vltavy, státní podnik 

O plavební komoře

Plavební komora České Vrbné umožňuje lodím o rozměrech až 44 x 5,6 m překonat sedmimetrový rozdíl hladin vytvořený jezem České Vrbné a otevírá tak možnost plavby na 8,9 km dlouhém úseku z Českých Budějovic do Hluboké nad Vltavou.

Plavební komora má rozměry 45 x 6 m a hloubku 3 m. Uzavření komory zajišťuje dvojice vrat. Horní vrata jsou klapková, dolní pak jednokřídlá desková. Naplnění plavební komory vodou probíhá nepřímým plněním pomocí jednostranného obtokového kanálu se stavidlem. K naplnění komory je využito přirozené proudění vody, tzn., že není nutné žádné přečerpávání vody. Prázdnění plavební komory probíhá přímo pomocí stavítka v dolních vratech, také s využitím přirozeného proudění vody.

Na vjezdu do komory jsou z obou stran vytvořeny tzv. rejdy tvořené štětovými stěnami. V nich jsou umístěna čekací stání pro plavidla čekající na proplavení. V čekacím stání mají lodě možnost se napojit na elektrickou energii a získat informace o vodní cestě ze statické mapy a digitálního panelu pro zobrazení aktualit. Provoz plavební komory je počítačově řízen z velínu. Odtud je zároveň možné ovládat i další plavební a jezové prvky včetně vjezdu do přístavu. Komunikace posádky plavidla s velínem probíhá buď pomocí krátkovlnné vysílačky nebo intercomem umístěným na čekacích stáních.

Proplavení plavební komorou je bezplatné pro všechny velikosti plavidel. V případě povodní je možné komoru využít jako další jezové pole. Dolní vrata jsou otevřena a horní klapková vrata řídí obsluha jezu stejně, jako jezové klapky. Tím je zvýšena kapacita průtoku vody přes jez a snižuje se tak riziko rozlití řeky mimo koryto.

Počet stání: 0
Provozní režim:
Služby plavcům: plavební komora, elektro
Říční kilometr: 233,10
VHF: 14
Kontakt: +420 702 005 307
Správce: Povodí Vltavy, státní podnik 

V období od 1. dubna do 30. dubna a od 1. října do 31. října pouze na objednávku minimálně 24 hodin předem na tel. 723 454 602, 724 138 727 (objednat se lze ve všední dny od 8:00 do 15:00).

Odběr elektrické energie: 
Elektrická energie 230 V, maximálně 10 A, vidlicí CEE (kempingová).
Platba za služby pouze pomocí čipové karty - Přístavní karta.

Mapa

Hluboká nad Vltavou Hluboká nad Vltavou

Důležité informace

Telefon: +420 601 346 462

Pondělí - Sobota: 8:00 - 19:00
Neděle: 8:00 - 17:00

Plavební komora je v provozu od 1.5. do 30.9.
Upřesnění provozní doby: polední přestávka 12:00 - 13:00!

Doplňující informace

Říční kilometr: 229,04
VHF: 14
Správce: Povodí Vltavy, státní podnik

O plavební komoře

Plavební komora Hluboká nad Vltavou umožňuje lodím o rozměrech až 44 x 5,6 m překonat třímetrový rozdíl hladin vytvořený jezem Hluboká nad Vltavou a otevírá tak možnost plavby na úseku z Českých Budějovic až k přehradě Hněvkovice.

Plavební komora má rozměry 45 x 6 m a hloubku 3 m. Uzavření komory zajišťuje dvojice vrat. Horní vrata jsou klapková, dolní pak jednokřídlá desková. Naplnění plavební komory vodou probíhá nepřímým plněním pomocí jednostranného obtokového kanálu se stavidlem. K naplnění komory je využito přirozené proudění vody, tzn., že není nutné žádné přečerpávání vody. Prázdnění plavební komory probíhá přímo pomocí stavítka v dolních vratech, také s využitím přirozeného proudění vody.

Na vjezdu do komory jsou z obou stran vytvořeny tzv. rejdy tvořené štětovými stěnami. V nich jsou umístěna čekací stání pro plavidla čekající na proplavení. V čekacím stání mají lodě možnost se napojit na elektrickou energii a získat informace o vodní cestě ze statické mapy a digitálního panelu pro zobrazení aktualit. Provoz plavební komory je počítačově řízen z velínu. Odtud je zároveň možné ovládat i další plavební a jezové prvky včetně vjezdu do přístavu. Komunikace posádky plavidla s velínem probíhá buď pomocí krátkovlnné vysílačky nebo intercomem umístěným na čekacích stáních.

Proplavení plavební komorou je bezplatné pro všechny velikosti plavidel. V případě povodní je možné komoru využít jako další jezové pole. Dolní vrata jsou otevřena a horní klapková vrata řídí obsluha jezu stejně, jako jezové klapky. Tím je zvýšena kapacita průtoku vody přes jez a snižuje se tak riziko rozlití řeky mimo koryto.

Počet stání: 0
Provozní režim:
Služby plavcům: plavební komora
Říční kilometr: 229,04
VHF: 14
Kontakt: +420 601 346 462
Správce: Povodí Vltavy, státní podnik

V období od 1. dubna do 30. dubna a od 1. října do 31. října pouze na objednávku minimálně 24 hodin předem na tel. 723 454 602, 724 138 727 (objednat se lze ve všední dny od 8:00 do 15:00).

Provozní doba:

Pondělí 8 – 19
Úterý 8 – 19
Středa 8 – 19
Čtvrtek 8 – 19
Pátek 8 – 19
Sobota 8 – 19
Neděle 8 – 17
Mapa

Hněvkovice – přehrada Hněvkovice

Důležité informace

Telefon: +420 601 090 287

Pondělí - Sobota: 8:00 - 19:00
Neděle: 8:00 - 17:00

Plavební komora je v provozu od 1.5. do 30.9.
Upřesnění provozní doby: polední přestávka 12:00 - 13:00!

Doplňující informace

Počet stání: 2
Říční kilometr: 210,39
Správce: Povodí Vltavy, státní podnik

O plavební komoře

Vodní dílo Hněvkovice bylo spolu s vodním dílem Kořensko postaveno v letech 1986 – 1991. Jejich hlavním účelem je zabezpečení technologické vody pro jadernou elektrárnu Temelín. Původní výstavba vodního díla Hněvkovice obsahovala pouze hrubou stavbu plavební komory bez vystrojení technologickou částí. V letech 2009 až 2010 bylo dokončeno vystrojení plavební komory, která je umístěna při pravém břehu vodního díla. Má rozměr 45 x 6 m a spád 15 m, který ji řadí na druhé místo mezi komory vltavské kaskády s největší hloubkou. Komora umožňuje lodím s maximálním rozměrem 44 x 5,4 m a nosností do 300 t překonat vodní dílo Hněvkovice.

Dvě mola na pravém břehu v horní vodě před vjezdem do plavební komory slouží přednostně jako čekací stání pro lodě čekající na proplavení. Molo blíže ke komoře mohou také využívat lodě osobní lodní dopravy pro výstup a nástup pasažérů. Vzdálenější molo je přednostně určeno pro malá plavidla. Je zde také přípojka pitné vody a zařízení pro odčerpávání odpadních vod.

Počet stání: 2
Provozní režim:
Služby plavcům: voda, elektro, výlevka
Říční kilometr: 210,39
VHF:
Kontakt: +420 387 721 812
Správce: Povodí Vltavy, státní podnik

V období od 1. dubna do 30. dubna a od 1. října do 31. října pouze na objednávku minimálně 24 hodin předem na tel. 385 721 812 případně 602 454 439, 723 454 602 (objednat se lze ve všední dny od 8:00 do 15:00)

V provozu čekací stání, na kterém je možno využít přípojku elektřiny a vody, odčerpávání fekálních vod a výlevku pro chemická wc.

Odběr elektrické energie a vody: 
Elektrická energie 230 V, maximálně 10 A, vidlicí CEE (kempingová).
Voda hadicí, pomocí vsuvky do NITO 1/2" (DN 15) rychlospojky (zakázáno použít jiné vsuvky!). Hadice si můžete zapůjčit u správce přístavu.
Platba za služby pouze pomocí čipové karty - Přístavní karta. Karty zakoupíte v přístavu užívajícím Přístavní karty (Hluboká nad Vltavou, České Vrbné apod.). 

Stání v prostoru vymezeném pro všechna plavidla (dále od plavební komory) je možné pouze po dobu vyčkávání na proplavení, na dobu nezbytně nutnou pro nastoupení a vystoupení a při zásobování pitnou vodou a odběru odpadních vod.
Stání v prostoru čekacího stání pro malá plavidla (blíže k plavební komoře) je povoleno pouze po dobu čekání na proplavení.
Provozní řád čekacího stání

Provozní doba

Po

8

19

Út

8

19

St

8

19

Čt

8

19

8

19

So

8

19

Ne

8

17

Mapa

Hněvkovice - jez Hněvkovice

Důležité informace

Telefon: +420 601 090 288

Pondělí - Sobota: 8:00 - 19:00
Neděle: 8:00 - 17:00

Plavební komora je v provozu od 1.5. do 30.9.
Upřesnění provozní doby: polední přestávka 12:00 - 13:00!

Doplňující informace

Říční kilometr: 208,90
Správce: Povodí Vltavy, státní podnik

O plavební komoře

Plavební komora na levém břehu Vltavy u místní části Hněvkovice města Týn nad Vltavou umožňuje lodím o rozměrech až 44 x 5,6 m překonat téměř dvoumetrový rozdíl hladin vytvořený jezem z roku 1919. Plavební komora a modernizovaný jez byly dokončeny v roce 2017.

Počet stání: 0
Provozní režim:
Služby plavcům: 

Říční kilometr: 208,90
VHF:
Kontakt:
+420 601 090 288
Správce: Povodí Vltavy, státní podnik

V období od 1. dubna do 30. dubna a od 1. října do 31. října pouze na objednávku minimálně 24 hodin předem na tel. 385 721 812 případně 602 454 439, 723 454 602 (objednat se lze ve všední dny od 8:00 do 15:00)

Provozní doba:

Po 8 19
Út 8 19
St 8 19
Čt 8 19
8 19
So 8 19
Ne 8 17
Mapa

Kořensko Kořensko

Důležité informace

Telefon: +420 601 090 289

Pondělí - Sobota: 8:00 - 19:00
Neděle: 8:00 - 17:00

Plavební komora je v provozu od 1.5. do 30.9.
Upřesnění provozní doby: polední přestávka 12:00 - 13:00!

Doplňující informace

Říční kilometr: 200,35
Správce: Povodí Vltavy, státní podnik

O plavební komoře

Plavební komora na levém břehu Vltavy u obce Kořensko umožňuje lodím o rozměrech až 44 x 5,6 m překonat osmimetrový rozdíl hladin vytvořený VD Kořensko a otevírá tak možnost plavby z Orlíku do Týna nad Vltavou.

Počet stání: 0
Provozní režim:
Služby plavcům:
plavební komora
Říční kilometr: 200,35
VHF:
Kontakt:
+420 601 090 289
Správce: Povodí Vltavy, státní podnik


V období od 1. dubna do 30. dubna a od 1. října do 31. října pouze na objednávku minimálně 24 hodin předem na tel. 385 721 812 případně 602 454 439, 723 454 602 (objednat se lze ve všední dny od 8:00 do 15:00)

Provozní doba:

Po 8 19
Út 8 19
St 8 19
Čt 8 19
8 19
So 8 19
Ne 8 17

Přístavy, přístaviště a mola

Mapa

Lannova loděnice České Budějovice

Důležité informace

Počet stání: 2

Provozní režim: 12 hod
Pondělí - Neděle: 8:00 - 20:00

Kontakt: +420 387 683 111
 

Doplňující informace

Říční kilometr: 239,24
VHF: 14
Správce: Povodí Vltavy, státní podnik
Služby plavcům: přístaviště zdarma, WC, elektro

O přístavišti

Přístaviště Lannova loděnice je určeno pro krátkodobé stání lodí, které umožní výletníkům návštěvu nedalekého centra Českých Budějovic. Plovoucí molo v délce 60 m je ukotveno k pilířům tak, aby bezpečně vydrželo i stoletou vodu. Velkou výhodnou plovoucího mola je, že stále zůstává konstantní rozdíl mezi hladinou a molem, což znamená, že nástup a výstup cestujících je bezproblémový při jakýchkoli průtocích vody.

Přístaviště je vybaveno odběrnými sloupky pro samoobslužný odběr elektrické energie a je rozděleno na dvě polohy. Poloha č. 1 je vyšší a je určena pro osobní lodní dopravu. Státní je zde přednostně určeno pro výstup a nástup pasažérů. Poloha č. 2 je nižší a přednostně ji využívají malá plavidla. Ta zde mohou stát i déle, pokud není vyčerpána kapacita stání a je umožněno přistání nejméně 1 malého plavidla pro výstup a nástup.
Standartní povolená doba stání je 15 minut.

Odběr elektrické energie: 
Elektrická energie 230 V, maximálně 10 A, vidlicí CEE (kempingová).
Platba za služby pouze pomocí čipové karty - Přístavní karta.
Provozní řád přístaviště

Provozní doba:

Po 8 20
Út 8 20
St 8 20
Čt 8 20
8 20
So 8 20
Ne 8 20
Mapa

Náplavka u Dlouhého mostu České Budějovice - pravý břeh Vltavy

Důležité informace

Počet stání: 3
 

Provozní režim: 12 hod
Pondělí - Neděle: 8:00 - 20:00

Kontakt: 
 

Doplňující informace

Říční kilometr: 238,9
VHF: 
Správce: 

O mole

Molo o délce 10 metrů je určeno pro stání lodí v provozní době po dobu 3 hodiny a mimo provozní dobu neomezeně.

Molo naleznete u asfaltové plochy na pravém břehu řeky Vltavy, nedaleko Dlouhého mostu a Lannovy loděnice.

Provozní doba

Po 8 20
Út 8 20
St 8 20
Čt 8 20
8 20
So 8 20
Ne 8 20
Mapa

České Vrbné - Osobní lodní doprava České Vrbné - České Budějovice

Důležité informace

Počet stání: 1
Pouze osobní lodní doprava.

Provozní režim: 12 hod
Pondělí - Neděle: 8:00 - 20:00

Kontakt: +420 387 683 111
 

Doplňující informace

Říční kilometr: 233,38
VHF: 14
Správce: Povodí Vltavy, státní podnik

O přístavišti

Přístaviště pro osobní lodní dopravu je umístěno na levém břehu Vltavy poblíž vjezdu do Ochranného přístavu České Vrbné. Bezbariérový přístup na plovoucí molo je z cyklostezky České Budějovice - Hluboká nad Vltavou.

Veřejné přístaviště pro plavidlo do rozměrů 44,0 x 5,5 m je určeno výhradně pro plavidla osobní lodní dopravy (OLD).
Stání přes noc a mimo plavební sezónu je povoleno pouze se souhlasem provozovatele.
Vstup na přístavní molo je zakázán, pokud u něj není řádně uvázané plavidlo.
Stání zdarma. Přednost při stání mají lodě pravidelné osobní lodní dopravy, Integrovaného záchranného systému, Povodí Vltavy a Státní plavební správy.
Provozní řád přístaviště

Provozní doba

Po 8 20
Út 8 20
St 8 20
Čt 8 20
8 20
So 8 20
Ne 8 20
Mapa

České Vrbné České Vrbné - České Budějovice

Důležité informace

Počet stání: 27

Provozní režim: 24 hod
Pondělí - Neděle: 0:00 - 24:00

Kontakt: +420 702 005 307
 

Doplňující informace

Říční kilometr: 233,30
VHF: 14
Správce: Povodí Vltavy, státní podnik
Služby plavcům: veřejný přístav, WC, sprcha, voda, elektro, skluz do vody, pevné odpady - popelnice, výlevka, vývěva, jeřáb

O přístavišti

Přístav zajišťuje prostor pro bezpečné stání 27 malých plavidel (13 délky až 12 m a 14 délky až 9 m) a min. 2 osobních lodí za vysokých vodních stavů i mimo plavební sezónu. Je v něm vytvořeno zázemí pro běžný provoz lodí a servisní centrum. V přístavu se nachází budova kapitanátu, ve které sídlí správa přístavu a je v ní umístěna i sprcha a sociální zařízení. Všechna stání jsou vybavena přípojkou elektřiny a vody v samoobslužných odběrných sloupcích. Dále je k dispozici skluz pro lodě a jeřáb s nosností 10 t (po předchozí domluvě se správcem přístavu). V servisním centru je možné odčerpat odpadní a nádní vody a do budoucna se zde počítá i s čerpací stanicí pohonných hmot. Součástí přístavu je také unikátní sklopný most, který umožňuje skloubit provoz lodí s výškou až 5,25 m a pozemní dopravy. Standardně je most sklopen. Zdvihá se pouze při průjezdu lodě vyšší než 2,9 m na základě požadavku posádky prostřednictvím intercomu umístěného na čekacím stání plavební komory nebo u výjezdu z přístavu, popř. telefonem nebo VHF.

Provozní doba
Přístav České Vrbné je provozován v období od 1. 5. do 30. 9. každoročně v době vymezené provozovatelem na vývěsce. Mimo tuto dobu je vjezd do přístavu plavební signalizací uzavřen. Mimo uvedené období je možné využít přístavu, a to v období od 1. 4. do 31. 10., pouze na základě telefonické objednávky.
Kapitanát je provozován v období od 1. 5. do 30. 9. každoročně v době vymezené provozovatele na vývěsce. Správcem a provozovatelem budovy je Povodí Vltavy, státní podnik.

Odpady:
Pevný odpad z plavidel je ukládán do označených odpadních nádob, odpad je třeba třídit. Nebezpečný odpad nelze v přístavu ukládat ani manipulovat s hořlavými nebo nebezpečnými věcmi. Oprávněná osoba k nakládání s nebezpečným odpadem má právo odebírat odpad z plavidel. 

Odběr elektrické energie a vody: 
Elektrická energie 230 V, maximálně 10 A, vidlicí CEE (kempingová).
Voda hadicí, pomocí vsuvky do NITO 1/2" (DN 15) rychlospojky (zakázáno použít jiné vsuvky!). Hadice si můžete zapůjčit u správce přístavu.
Platba za služby pouze pomocí čipové karty - Přístavní karta. Karty zakoupíte u správce přístavu nebo v jakémkoliv jiném přístavu užívajícím Přístavní karty (Hluboká nad Vltavou apod.). 

Ochranná funkce přístavu
Při povodni může být v přístavu ochráněno 40 malých plavidel a dvě lodě pro osobní lodní dopravu (o max. rozměrech 5,5 x 44 m). Ostatní plavidla musí být z přístavního bazénu vytažena nebo přemístěna na jiné chráněné místo.
Provozní řád přístav

Provozní doba

Po 0 24
Út 0 24
St 0 24
Čt 0 24
0 24
So 0 24
Ne 0 24
Mapa

Sportovně relaxační areál Hluboká Hluboká nad Vltavou

Důležité informace

Počet stání: 1

Provozní režim: 12 hod
Pondělí - Neděle: 8:00 - 20:00

Kontakt: +420 602 746 746
 

Doplňující informace

Říční kilometr: 229,8
Správce: Hluboká baseball & softball club, z.s
Služby plavcům: Zakotvení pouze po dohodě se správcem přístavu.

 

Mapa

Hluboká nad Vltavou - Osobní lodní doprava Hluboká nad Vltavou

Důležité informace

Počet stání: 1
Pouze osobní lodní doprava.

Provozní režim: 12 hod
Pondělí - Neděle: 8:00 - 20:00

Kontakt: +420 602 222 209
 

Doplňující informace

Říční kilometr: 229,27
VHF: 14
Správce: Ředitelství vodních cest ČR

O přístavišti

Přístaviště pro osobní lodní dopravu na levém břehu řeky nedaleko přístavu Hluboká nad Vltavou.  Bezbariérový přístup po asfaltové stezce od přístavu Hluboká nad Vltavou.

Veřejné přístaviště pro plavidlo do rozměrů 44,0 x 5,5 m je určeno výhradně pro plavidla osobní lodní dopravy (OLD).

Povolené je stání plavidel pouze v šířce do 6 m. Stání přes noc a mimo plavební sezónu je povoleno pouze se souhlasem provozovatele.

Vstup na přístavní molo je zakázán, pokud u něj není řádně uvázané plavidlo.

Stání zdarma. Přednost při stání mají lodě pravidelné osobní lodní dopravy, Integrovaného záchranného systému, Povodí Vltavy a Státní plavební správy.
Provozní řád přístaviště

Provozní doba:

Po 8 20
Út 8 20
St 8 20
Čt 8 20
8 20
So 8 20
Ne 8 20
Mapa

Hluboká nad Vltavou Hluboká nad Vltavou

Důležité informace

Počet stání: 73

Provozní režim: 24 hod
Pondělí - Neděle: 0:00 - 24:00

Kontakt: +420 778 719 531
 

Doplňující informace

Říční kilometr: 229,12
VHF: 14
Správce: Ředitelství vodních cest ČR
Služby plavcům: veřejný přístav, WC, sprcha, voda, elektro, skluz do vody, pevné odpady - popelnice

Stání plavidel

Veřejný přístav nabízí pro všechny majitele a provozovatele plavidel:
a) krátkodobé stání plavidel 
V přístavu je vždy možné zastavení plavidel turistů na vodní cestě:
- do 4 hodin stání zdarma
- nad 4 hodiny stání zpoplatněno dle sazebníku, platba se provádí u Správce přístavu
b) středně a dlouhodobé stání
c) dlouhodobé stání plavidel na celou sezónu

Sazebník poplatků za přístavní služby

O přístavišti

Přístav umožňuje ochranu plavidel při zastavení plavby mimo sezónu, při povodni, zámraze nebo chodu ledu. Pokud není kapacita vyčerpána, má každé plavidlo právo bezúplatné ochrany v přístavu.
Posádka plavidla vyvázaného v přístavu má právo bezplatně využít WC a sprchy v kapitanátu, vstup je umožněn pomocí Přístavní karty.

Přístav je užíván a jsou poskytovány služby výhradně za publikované ceny.

Odpady:

Pevný odpad z plavidel je ukládán do označených odpadních nádob, odpad je třeba třídit. Odběr nebezpečných odpadů při asistenci správce:
◦„15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek“
◦„15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, zneč. NL“

Ostatní nebezpečný odpad nelze v přístavu ukládat ani manipulovat s hořlavými nebo nebezpečnými věcmi.
 

Tekuté odpady lze odčerpávat nebo odevzdávat v přístavu České Vrbné (4 km proti proudu). Oprávněná osoba k nakládání s nebezpečným odpadem má právo odebírat odpad z plavidel. 

Odběr elektrické energie a vody: 

Elektrická energie 230 V, maximálně 16 A, vidlicí CEE (kempingová)

Voda hadicí, pomocí vsuvky do NITO 1/2" (DN 15) rychlospojky (zakázáno použít jiné vsuvky!). Hadice si můžete zapůjčit u správce přístavu.

Platba za služby pouze pomocí čipové karty - Přístavní karta. Karty zakoupíte u správce přístavu nebo v jakémkoliv jiném přístavu užívajícím Přístavní karty (České Vrbné apod.). 

Ochranná funkce přístavu
Při povodni může být v přístavu ochráněno 72 malých plavidel a dvě lodě pro osobní lodní dopravu (o max. rozměrech 5,5 x 26,5 a 5,5 x 44 m). Ostatní plavidla musí být z přístavního bazénu vytažena nebo přemístěna na jiné chráněné místo.
Provozní řád přístavu

Provozní doba:

Po 0 24
Út 0 24
St 0 24
Čt 0 24
0 24
So 0 24
Ne 0 24
Mapa

Hluboká nad Vltavou - HAMRY Osobní lodní doprava Hluboká nad Vltavou

Důležité informace

Počet stání: 1
Pouze osobní lodní doprava.

Provozní režim: 12 hod
Pondělí - Neděle: 8:00 - 20:00

Kontakt: +420 225 131 732
 

Doplňující informace

Říční kilometr: 229,04
Správce: Ředitelství vodních cest ČR

O přístavišti

Přístaviště pro osobní lodní dopravu na levém břehu řeky. Plovoucí molo s bezbariérovým přístupem po asfaltové stezce od silničního mostu.

Veřejné přístaviště pro plavidlo do rozměrů 44,0 x 5,5 m je určeno výhradně pro plavidla osobní lodní dopravy (OLD).

Povolené je stání plavidel pouze v šířce do 6 m. Stání přes noc a mimo plavební sezónu je povoleno pouze se souhlasem provozovatele.

Vstup na přístavní molo je zakázán, pokud u něj není řádně uvázané plavidlo.

Stání zdarma. Přednost při stání mají lodě pravidelné osobní lodní dopravy, Integrovaného záchranného systému, Povodí Vltavy a Státní plavební správy.
Provozní řád přístaviště

Provozní doba:

Po 8 20
Út 8 20
St 8 20
Čt 8 20
8 20
So 8 20
Ne 8 20
Mapa

Baba Baba

Důležité informace

Počet stání: 1

Provozní režim: 12 hod
Pondělí - Neděle: 8:00 - 20:00

Kontakt: +420 720 959 505
 

Doplňující informace

Říční kilometr: 224,6
Správce: Město Hluboká nad Vltavou

O přístavišti

Přístaviště na levém břehu řeky Vltavy. Plovoucí molo s bezbariérovým přístupem z asfaltové stezky. Od mola následuje turistická stezka, která vás dovede na TOP Instaplace Baba. 

Mapa

Karlův Hrádek Karlův Hrádek

Důležité informace

Počet stání: 1

Provozní režim: 12 hod
Pondělí - Neděle: 8:00 - 20:00

Kontakt: +420 720 959 505
 

Doplňující informace

Říční kilometr: 219,8
Správce: Město Hluboká nad Vltavou

O přístavišti

Přístaviště na levém břehu řeky Vltavy. Plovoucí molo s přístupem od Karlova Hrádku.

Mapa

Karlův Hrádek - Osobní lodní doprava Karlův Hrádek

Důležité informace

Počet stání: 1
Pouze osobní lodní doprava.

Provozní režim: 12 hod
Pondělí - Neděle: 8:00 - 20:00

Kontakt: +420 225 131 732
 

Doplňující informace

Říční kilometr: 219,6
Správce: Ředitelství vodních cest ČR

O přístavišti

Přístaviště pro osobní lodní dopravu na levém břehu řeky. Plovoucí molo s  přístupem na turistickou cestu, která vás doveze ke zřícenine Karlův Hrádek. 

Veřejné přístaviště pro plavidlo do rozměrů 44,0 x 5,5 m je určeno výhradně pro plavidla osobní lodní dopravy (OLD).

Povolené je stání plavidel pouze v šířce do 6 m. Stání přes noc a mimo plavební sezónu je povoleno pouze se souhlasem provozovatele.

Vstup na přístavní molo je zakázán, pokud u něj není řádně uvázané plavidlo.

Stání zdarma. Přednost při stání mají lodě pravidelné osobní lodní dopravy, Integrovaného záchranného systému, Povodí Vltavy a Státní plavební správy.

Provozní doba:

Po 8 20
Út 8 20
St 8 20
Čt 8 20
8 20
So 8 20
Ne 8 20
Mapa

Purkarec Purkarec

Důležité informace

Počet stání: 4
(Kombinace s osobní lodní dopravou)

Provozní režim: 24 hod
Pondělí - Neděle: 0:00 - 24:00

Kontakt: +420 225 131 732
 

Doplňující informace

Říční kilometr: 217,34
VHF: 
Správce: Ředitelství vodních cest ČR
Služby plavcům: zdarma, elektro

Stání plavidel

Stání v prostoru veřejného přístaviště v části vymezené pro osobní lodní dopravu je možné pouze na dobu nezbytně nutnou pro nastoupení a vystoupení, max. však 15 min. Tato část přístaviště musí být přednostně uvolněna pro pravidelnou veřejnou osobní dopravu. Časy stání plavidel pravidelné veřejné osobní dopravy jsou zveřejněné u vstupu na přístaviště.  Není-li vyčerpána kapacita přístaviště, je pro jedno plavidlo veřejné osobní dopravy povoleno stání po dobu max. 3 hod. Toto plavidlo je povinné přístaviště neprodleně opustit v případě potřeby přistání jiného plavidla  veřejné osobní dopravy pro výstup a nástup cestujících. Ostatní plavidla mohou využít vymezený prostor jen max. na 15 min., přičemž plavidlo nesmí omezit plavidla osobní lodní dopravy a vůdce plavidla nesmí opustit prostor přístaviště.

V době od 20:00 do 8:00 je povolené stání pro všechna plavidla. Stání v části vymezené pro ostatní plavidla je možné po dobu max. 24 hodin. Po uplynutí této doby musí plavidla prostor přístaviště opustit nejméně na dobu 2 hodin.

O přístavišti

Přístaviště Purkarec je tvořeno 50 m dlouhým plovoucím molem sloužícím k vyvázání jak lodí osobní lodní dopravy, tak malých plavidel. Šikmá rampa umožní bezpečný a bezbariérový výstup a nástup cestujícím. Přístup je zajištěn asfaltovou cestou z návsi okolo kostela sv.Jiří.
Přístaviště se nachází na levém břehu Vltavy v ř. km 217,337–217,387 ve zdrži VD Hněvkovice v obci Purkarec vedle kostela sv. Jiří a márnice. Před zatopením hněvkovické nádrže stál kostel sv. Jiří na vysokém skalnatém břehu asi 13 m nad řekou. V současnosti je téměř na břehu vodní hladiny.

Odběr elektrické energie: 

Elektrická energie 230 V, maximálně 16 A, vidlicí CEE (kempingová).
Platba za služby pouze pomocí čipové karty - Přístavní karta.
Ochranná funkce přístavu
Přístaviště lze využít jako ochranné při zastavení plavebního provozu  v průběhu sezóny od 1.4. do 31.10. Chráněné místo umožňuje stání plavidel až do max. velikosti 45 x 5,60 m. Kapacita chráněného místa je vymezena největší délkou 60 m a dvěma šířkami plavidel do celkové šířky 11,2 m. Kapacita může být naplněna největším plavidlem dle vyhlášky č. 67/2015 Sb. a menšími plavidly, nebo několika menšími plavidly do celkové délky 60 m.
Před dosažením limitu pro zastavení plavby (100 m3/s na vodočtu České Budějovice) jsou všichni provozovatelé plavidel (která nelze ukotvit u přístaviště z kapacitních důvodů) povinni odstranit plavidla z prostoru přístaviště do jiného ochranného místa nebo mimo vodní cestu. Na využití ochranného stání nemá žádné plavidlo nárok ani jej nelze rezervovat.
Provozovatel každého plavidla, které bude při zastavení plavebního provozu na přístavišti stát, musí tuto skutečnost nahlásit provozovateli písemně formou elektronické pošty, datové schránky nebo dopisu, spolu s kontaktními údaji na provozovatele a na osobu mající pohotovost včetně telefonu. Telefon na osobu mající pohotovost je povinen umístit také na vyvázané plavidlo tak, aby byl z mola čitelný. Osoba mající pohotovost musí být telefonicky dostupná a musí zabezpečit možnost provádění manipulace s plavidlem v případě potřeby ze strany provozovatele plavidla nejpozději do 6 hodin od nahlášení. Provozovatel přístaviště neručí za žádné škody způsobené na vyvázaném plavidle, provozovatel plavidla je zodpovědný za škody způsobené plavidlem. Bezprostředně po ukončení období zastavené plavby je provozovatel plavidla povinen přístaviště opustit. 

Přístaviště nelze využít v období mimo plavební sezónu od 1.11. do 31.3. nebo v případech, kdy bude prováděn pokles hladiny pod minimální plavební hladinu. O této skutečnosti bude provozovatel přístaviště informovat na vývěsce.
Provozní řád přístaviště
 

Provozní doba:

Po 0 24
Út 0 24
St 0 24
Čt 0 24
0 24
So 0 24
Ne 0 24
Mapa

Hněvkovice - přehrada Hněvkovice

Důležité informace

Počet stání: 2

Pondělí - Sobota: 8:00 - 19:00
Neděle: 8:00 - 17:00

Kontakt: +420 387 721 812

Plavební komora je v provozu od 1.5. do 30.9.. 
Upřesnění provozní doby: - polední přestávka 12:00 - 13:00!

Doplňující informace

Říční kilometr: 210,39
VHF: 
Správce: Povodí Vltavy, státní podnik
Služby plavcům: voda, elektro, výlevka
 

O přístavišti

Vodní dílo Hněvkovice bylo spolu s vodním dílem Kořensko postaveno v letech 1986 – 1991. Jejich hlavním účelem je zabezpečení technologické vody pro jadernou elektrárnu Temelín. Původní výstavba vodního díla Hněvkovice obsahovala pouze hrubou stavbu plavební komory bez vystrojení technologickou částí. V letech 2009 až 2010 bylo dokončeno vystrojení plavební komory, která je umístěna při pravém břehu vodního díla. Má rozměr 45 x 6 m a spád 15 m, který ji řadí na druhé místo mezi komory vltavské kaskády s největší hloubkou. Komora umožňuje lodím s maximálním rozměrem 44 x 5,4 m a nosností do 300 t překonat vodní dílo Hněvkovice.

Dvě mola na pravém břehu v horní vodě před vjezdem do plavební komory slouží přednostně jako čekací stání pro lodě čekající na proplavení. Molo blíže ke komoře mohou také využívat lodě osobní lodní dopravy pro výstup a nástup pasažérů. Vzdálenější molo je přednostně určeno pro malá plavidla. Je zde také přípojka pitné vody a zařízení pro odčerpávání odpadních vod.

V období od 1. dubna do 30. dubna a od 1. října do 31. října pouze na objednávku minimálně 24 hodin předem na tel. 385 721 812 případně 602 454 439, 723 454 602 (objednat se lze ve všední dny od 8:00 do 15:00)

V provozu čekací stání, na kterém je možno využít přípojku elektřiny a vody, odčerpávání fekálních vod a výlevku pro chemická wc.

Odběr elektrické energie a vody: 
Elektrická energie 230 V, maximálně 10 A, vidlicí CEE (kempingová).
Voda hadicí, pomocí vsuvky do NITO 1/2" (DN 15) rychlospojky (zakázáno použít jiné vsuvky!). Hadice si můžete zapůjčit u správce přístavu.
Platba za služby pouze pomocí čipové karty - Přístavní karta. Karty zakoupíte v přístavu užívajícím Přístavní karty (Hluboká nad Vltavou, České Vrbné apod.). 

Stání v prostoru vymezeném pro všechna plavidla (dále od plavební komory) je možné pouze po dobu vyčkávání na proplavení, na dobu nezbytně nutnou pro nastoupení a vystoupení a při zásobování pitnou vodou a odběru odpadních vod.
Stání v prostoru čekacího stání pro malá plavidla (blíže k plavební komoře) je povoleno pouze po dobu čekání na proplavení.
Provozní řád čekacího stání

Provozní doba

Po 8 19
Út 8 19
St 8 19
Čt 8 19
8 19
So 8 19
Ne 8 17
Mapa

Týn nad Vltavou - město Týn nad Vltavou

Důležité informace

Počet stání: 10

Provozní režim: 12 hod
Pondělí - Neděle: 8:00 - 20:00

Kontakt: +420 225 131 732
 

Doplňující informace

Říční kilometr: 204,90
VHF: 
Správce: Povodí Vltavy, státní podnik
Služby plavcům: přístaviště - zdarma

O přístavišti

Přístaviště se nachází přímo v centru Týna nad Vltavou mezi starým a novým mostem. 

Přístaviště s podélným stáním pro malá plavidla. Délka přistavní hrany 80 m.

Provozní doba:

Po 8 20
Út 8 20
St 8 20
Čt 8 20
8 20
So 8 20
Ne 8 20

Spouštění malých plavidel

Mapa

Přístav České Vrbné České Vrbné

Lokalita vhodná pro spouštění malých plavidel.

Informace

Místo: přístav České Vrbné

Kontakt: +420 702 005 307

Říční kilometr: 233,2

Břeh: levý

Statut: veřejné

Provozuje: Povodí Vltavy, s.p.

Poznámka: Příjezd po zpevněné komunikaci. Nutná domluva s provozovatelem přístavu.

Mapa

Přístav Hluboká nad Vltavou Hluboká nad Vltavou

Lokalita vhodná pro spouštění malých plavidel.

Informace

Místo: přístav Hluboká nad Vltavou

Kontakt: +420 778 719 531

Říční kilometr: 229,12

Břeh: levý

Statut: veřejné

Provozuje: Ředitelství vodních cest ČR

Poznámka: Příjezd po zpevněné komunikaci. Nutná domluva s provozovatelem přístavu.

Mapa

Týn nad Vltavou - město Týn nad Vltavou

Lokalita vhodná pro spouštění malých plavidel.

Informace

Místo: Týn nad Vltavou

Kontakt: +420 225 131 732

Říční kilometr: 204,9

Břeh: pravý

Statut: veřejné

Provozuje: Povodí Vltavy, státní podnik

Poznámka: Příjezd po zpevněné komunikaci. Nutná domluva s provozovatelem.

Prostory pro vodní sporty

Mapa

Purkarec - VD Hněvkovice Prurkarec

Prostory pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem.

Informace

Lokalita: VD Hněvkovice

Říční kilometr: 215,00 - 216,10

Břeh: pravý

Platnost: 30.05.2019

Místa na koupání

Mapa

Plovárna České Budějovice České Budějovice

Kontakt

Web: www.szcb.cz

Telefon: +420 386 107 141 (pokladna)

Email: info@czcb.cz

F. A. Gerstnera 7/8, České Budějovice

 

Otevírací doba

Provozní doba bazénů:

  vnitřní venkovní
čtvrtek 7:00 - 21:45 9:30-20:00
pátek 7:00 - 21:45 9:30-20:00
sobota 10:00- 20:45 9:30-20:00
neděle 10:00 - 19:45 9:30-20:00
pondělí 10:00 - 21:45 9:30-20:00
úterý 7:00 - 21:45 9:30-20:00
středa 7:00 - 21:45 9:30-20:00
svátek 10:00 - 19:45 9:30-20:00

 

Zajímavosti

Plavecký stadion je funkcionalistická stavba, která stojí na Sokolském ostrově v blízkosti historického jádra v Českých Budějovicích 1 a byl prohlášen kulturní památkou v roce 2017.

Plavecký stadion nabízí vnitřní i venkovní koupání v letních měsících. V plaveckém stadionu je možnost využít sauny.

Mapa

Pláž České Budějovice České Budějovice


 

Mapa

Pláž Bavorovice Bavorovice


 

Mapa

Pláž Areál Hluboká Hluboká nad Vltavou


Kontakt

Web: www.areal-hluboka.cz

Telefon: +420 602 746 746

Email: petrik@good-agency.cz

Sportovní 1276, Hluboká nad Vltavou

 

Otevírací doba

Otevřeno po celý rok

 

Zajímavosti

Užijte si pohodové dny na  pláži u řeky Vltavy v Hluboké nad Vltavou.Je zde připravené koupací molo, písečná pláž s lehátky.


V blízkosti pláže se nachází:

  • Stánek s občerstvením
  • Pergola a posezení
  • Sociální zázemí a sprchy
  • Půjčovna sportovního vybavení (paddleboardy, ...)
Mapa

Koupaliště Hluboká nad Vltavou Hluboká nad Vltavou


Kontakt

Web: www.hluboka.cz

Telefon: +420 387 966 097

Email: infocentrum@hluboka.cz

Podskalí, Hluboká nad Vltavou

 

Otevírací doba

červenec - srpen (dle aktuálních klimatických podmínek) 

denně od 10.00 do 19.00 hodin

 

Zajímavosti

Moderní koupaliště na levém břehu řeky Vltavy, pod zámkem Hluboká, v ulici Podskalí, poblíž cyklostezky z Českých Budějovic.

Koupaliště nabízí velký bazén s tobogánem a 6 masážními lůžky a malý bazén pro nejmenší se skluzavkou a vodním hříbkem. V areálu koupaliště se můžete občerstvit a využít sociální zařízení se sprchami. Prostor kolem bazénů je vybaven lavičkami k posezení a na travnaté ploše můžete využít slunečníků. K dispozici je přilehlé parkoviště. 

Mapa

Městská letní plovárna Týn nad Vltavou Týn nad Vltavou


Kontakt

Web: www.plovarnatyn.cz

Telefon: +420  778 481 863

Email: jar.krska@seznam.cz

Žižkova 575, Týn nad Vltavou

 

Otevírací doba

Červen

pondělí až pátek 13.00 – 20.00 hodin
sobota, neděle 09.00 – 20.00 hodin

 

Červenec – srpen

pondělí až pátek  09.00 – 20.00 hodin
sobota, neděle, svátky 09.00 – 20.00 hodin

 

Září

pondělí až pátek  13.00 – 20.00 hodin
sobota, neděle 09.00 – 20.00 hodin

 

V případě nepříznivého počasí je areál plovárny z důvodu zajištění bezpečnosti návštěvníků uzavřen.

 

Zajímavosti

Celý areál je řešen jako bezbarierový s vyhřívanou vodou. Pro návštěvníky jsou k dispozici travnaté odpočinkové plochy včetně dřevěných lehátek a možnost venkovního občerstvení s posezením.

  • V dětské části jsou umístěny atrakce – vodní ježek, vodní zvon, stříkací zvířátko a skluzavka.
  • V relaxační části jsou návštěvníkům k dispozici stěnové masážní trysky, vodní chrliče, vzduchová masážní lehátka, dnové perličky, trubková lavice, vodní číše, houpací bazén, šplhací síť, tobogán, skluzavky: široká, trioslide a kamikaze.
  • V plavecké části jsou skokanské bloky a 3 plavecké dráhy.
Mapa

Pláž Týn nad Vltavou Týn nad Vltavou


 

Občerstvení

Mapa

Coffee on the GO České Budějovice

Kontakt

FB: www.facebook.com/coffeonthego

Telefon: +420 728 065 597

Email: coffeeonthego@seznam.cz

Sokolský ostrov 462/1,  České Budějovice 

 

Otevírací doba

Po-Ne od 10:00 do 24:00 

 

Zajímavosti

Malá pojízdná kavárnička v srdci Českých Budějovic na Sokolském ostrově.

 

Mapa

Kavárna VLNNA České Budějovice


Kontakt

Web:www.kavarna-vlnna.cz

Telefon: +420 608 001 181

Email: info@kavarna-vlnna.cz

Sokolský ostrov 1, České Budějovice

 

Otevírací doba

Po-Ne od 10:30 do 19:00

 

Zajímavosti

Kavárna VLNNA připlula do klidného a zelení obklopeného prostředí řeky Malše. Na Vlnně se rázem ocitnete mimo veškerý ruch, i když v samém centru královského města.

Výběrová káva pražená přímo na míru, snídaně, domácí dezerty, vstřícná a milá obsluha. Přijďte si nad vodní hladinu odpočinout nebo jen tak posedět a nasajte jedinečnou atmosféru plovoucí kavárny.

Mapa

Restaurace Klika České Budějovice


Kontakt

Web: www.hotelklika.cz 

Mobil:   +420 774 328 555

Telefon: +420 387 318 360

Email: restaurace@hotelklika.cz

Zátkovo nábřeží 17, České Budějovice

 

Otevírací doba

Po-Ne od 10:30 do 22:00

 

Zajímavosti

V naší restauraci Klika Kitchen & Coffee máte jedinečnou možnost posedět v bezprostřední blízkosti části původní hradební zdi městského opevnění ze 14. století, která je součástí nekuřáckého interiéru. Kapacitu restaurace pro 40 osob rozšiřuje prosklená zimní zahrada, která disponuje dalšími 20 místy k sezení skrásným výhledem na slepé rameno řeky Malše za jakéhokoliv počasí.

Mapa

Kavárna LANNA České Budějovice


Kontakt

Web: www.kavarna-lanna.cz

Mobil:   +420 602 759 004

Email: info@kavarna-lanna.cz

Jiráskovo nábřeží 45e, České Budějovice

 

Otevírací doba

Po-Pá od 7:30 do 19:00

So-Ne od 9:00 do 19:00

 

Zajímavosti

Vítejte v  Kavárně LANNA, kde každý den začíná úsměvem a která se nachází na jednom z  nejkrásnějších míst v  Českých Budějovicích. Na místě, které je jako stvořené k  odpočinku a relaxaci. Kavárna, oceněná Firmovým oscarem Český Goodwill 2020.

Mapa

Hospoda Na statku Bavorovice


Kontakt

Web: statek-bavorovice.webnode.cz

Telefon: +420 608 240 000

Email: j.snopkov@seznam.cz

Bavorovice 8, 373 41  Hluboká nad Vltavou

 

Otevírací doba

Po-Ne od 11:00 do 22:00 (červenec a srpen)

Po-Ne od 14:00 do 21:00 (duben, září)

 

Zajímavosti

Zde se zastavil čas.. Můžete využít i posezení přímo v selském dvoře, kde se kocháte duchem minulosti. Budova statku je památkově chráněna a umístěna v památkové rezervaci. I děti si zde přijdou na své

Více zde: https://statek-bavorovice.webnode.cz/hospoda2/

Mapa

Sportovně relaxační areál Hluboká Hluboká nad Vltavou


Kontakt

Web: www.areal-hluboka.cz

Telefon: +420 721 503 514

Email: provozni@sport-hluboka.cz

Sportovní 1276, Hluboká nad Vltavou

 

Otevírací doba

Červenec-Srpen, Po-Ne od 9:00 do 20:00 (Restaurace)

Červenec-Srpen, Po-Ne od 10:00 do 20:00 (Aloha bar)

 

Zajímavosti

Nabízíme hlavní jídla, grilované minutky, zeleninový salát, ale i chuťovky z rychlého občerstvení.

Součástí restaurace je bar. Restaurace, včetně terasy, je samoobslužná a všechny objednávky se vyřizují na baru. Jídlo se pak vydává u okénka přímo z kuchyně. Vnitřní restaurace tvoří příjemné posezení pro cca 50 osob. Přátelské prostředí umocňuje stylový krb.

Koktejl bar se nachází na vyvýšeném místě, za Adventure golfem, máš z něho výborný přehled o dění v celém areálu. V příjemném prostředí Tě přivítá ještě příjemnější obsluha, která Ti může nabídnout vychazené míchané koktejly, točené pivo, různé druhy džusů nebo limonád, případně Vám ráda a ochotně připraví kávu.

Mapa

Restaurace Kuki Hluboká nad Vltavou

Kontakt

Web: sportcentrumdvorak.cz

Telefon: +420 728 357 501

Email: sportcentrumdvorak@seznam.cz

Podskalí 980, 373 41  Hluboká nad Vltavou

 

Otevírací doba

Po-Ne od 11:00 do 22:00 (červenec a srpen)

 

Zajímavosti

 

Mapa

Restaurace V Podskalí Hluboká nad Vltavou


Kontakt

Web: www.podskali-hluboka.cz

Telefon: +420 602 662 687

Email: restaurace@podskali-hluboka.cz

Podskalí 1021, Hluboká nad Vltavou

 

Otevírací doba

Ne-Čt od 10:30 do 16:00 

Pá-So od 10:30 do 20:00  

 

Zajímavosti

 

Mapa

U Anděla Purkarec


Kontakt

Web: www.apartmany-purkarec.cz

Telefon: +420 607 050 600

Email: info@apartmany-purkarec.cz

Purkarec 17, Hluboká nad Vltavou

 

Zajímavosti

Nabídka stravování je jen doplňková.

 

Mapa

Pelikán Purkarec


Kontakt

Web: relaxhotelpelikan.cz 

Mobil:   +420 775 558 126

Email: relaxhotelpelikan@seznam.cz

Purkarec 133, Hluboká nad Vltavou

 

Otevírací doba

Zajímavosti

Mapa

Restaurace U Voraře Týn nad Vltavou


Kontakt

Web: www.vorar.cz

Mobil:   +420 776 647 160

Email: relaxhotelpelikan@seznam.cz

Pod Kostelem 831, Týn nad Vltavou

 

Otevírací doba

Po-Čt od 10:00 do 22:00 

Pá-So od 10:00 do 24:00

Ne      od 11:00 do 21:00

 

Zajímavosti

Mapa

Art Caffe bar Týn nad Vltavou


Kontakt

Web: www.artcaffebar.cz

Mobil:   +420 777 578 273

Email: artcaffebar@seznam.cz

Nábřeží 199, Týn nad Vltavou

 

Otevírací doba

 

Zajímavosti

Instagram: @stezkavltavy

Silvestrovské propagační plavecké závody… Letošní novinkou Českobudějovického adventu byl… Vánoční nasvícená @zoohluboka  až do 8.1.2023
🚩 … Vánočně nasvícená zoo - @zoohluboka 🎄♥️
… 🐟 Rybářské slavnosti na Hluboké - Munický rybník… Přijeďte si vyzkoušet zajištěné lezení nad vodou.… Přijďte fandit 🇨🇿 na mezinárodní závody v… Mistrovství Evropy Juniorů 2022 🌊
🚩 Vodácký Areál… VEČERNÍ POHÁDKOVÁ ZOO 18.8.2022

I v letošním… Přírodovědné muzeum Semenec v Týně nad Vltavou. 
… 🔥Na základě žádosti pro zajištění dostatečného…

Inspirujte se